Beynin Sesle Uyarısı Sonucu Kazanımlar


Son yıllarda beynin işleyişi ile ilgili yapılan araştırmalar şu anda İngiltere'de ve dünyanın birkaç yerinde araştırılan, geliştirilen ve uygulanan SAS Metodu'nun da geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. İngiltere'de, Avustralya'da ve Türkiye'de (Ankara) SAS Metodu kurucuları tarafından eğitilmiş uzmanların çalıştığı SAS merkezleri mevcuttur.
Source Url: http://tr.sascentre.com/sayfa/temelindeki-bilim

SAS Metodu kulaklıklar aracılığı ile müziği, tonları ve konuşmaları birer araç olarak kullanarak beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağ kulaktan duyulan bilgiler beynin sol yarı küresine ve sol kulaktan duyulan bilgiler de beynin sağ yarıküresine gitmektedir. Bu durum, beynin iki yarıküresiyle de bağlantılı ve uyumlu bir şekilde çalışılabilmesine olanak sağlar.

SAS Metodu sesin ve zamanın ayarlanıp değiştirildiği, spesifik tonların ayrıştırıldığı ve kulağa özel olarak hazırlanan programlar gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı çeşitli müdahale programlarını içermektedir. Bunlar, beynin gelen bilgileri daha hızlı işlemleyebilmesini sağlayan ve iki yarıküre arasındaki senkranizasyonu arttırmaya yönelik beyni eğiten tekniklerdir.

Özel olarak hazırlanmış olan sakinleştirici ve teröpatik programlar, beynin dil ve konuşma ile ilgili olan merkezlerini güçlendirmekte ve kişinin kendine olan değerini ve özgüvenini arttırmaya yöneliktir.

SAS Programları beyin dalgalarını, nefes alış veriş oranlarını ve farklı aktivasyon seviyelerini belli ve kontrollü bir sırada kullanarak her kişinin ihtiyacına göre kişiye özel hazırlanmaktadır.

Danışan için uygulanan bu yöntem basit ve tamamen güvenlidir. Sadece her gün özel olarak hazırlanmış ses ve müzik programlarını kulaklıklar aracılığı ile dinleyerek, beynin sağlıklı bir işleyişe sahip olması mümkündür. Bu işleyiş birkaç hafta sürdüğünde beynin yeni, kalıcı, hızlı ve etkili bir alışkanlık edinmesi sağlanır. Dikkat ve konsantrasyon ile ilgili problemler, okuma, yazma ve konuşma gibi birçok öğrenme güçlülükleri ve bazı davranışsal problemler beynin iki yarıküresinin ve ilgili olan merkezlerin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Bu yüzden bu yeni ve heyecan verici metod ile çocukların ve yetişkinlerin yaşadığı farklı zorluk alanlarının geliştirilebilmesi mümkündür.

Ankara SAS Merkezi

Tipik bir SAS Metodu'nun dizaynı şu şekildedir:

  1. Beynin gelen ses ve konuşmaları tanıması, ayırt etmesi ve işlemlemesi ile ilgili olan beynin işitsel işlemleme kısmının işleyişini arttırmayı hedef alır. Bu işleyişin hızlanması, işitsel hassasiyetlerin azalmasını, anlama ve algılamanın hızlanmasını, sözel ifadenin gelişmesini ve okuma-yazmanın gelişimini sağlar.
  2. Beyinde diğer duyuların (koklama, tat alma, görme ve dokunma) da işlemlendiği merkezlerin aktivasyonunu gerçekleştirerek, uyaranların çok geldiği durumlardaki hassasiyetleri azaltır ve genel işleyişe yardımcı olur.
  3. Denge-koordinasyon merkezinin aktivasyonunu sağlayarak kişinin dengesini, prepozisyonunu, el-göz koordinasyonunu ve motor becerilerini geliştirir.
  4. Kişide sağ kulak baskınlığını geliştirerek, kişinin konuşma ile ilgili gelen bilgilerin daha iyi tanımasını, daha hızlı anlamasını ve daha iyi bir sözel ifade geliştirmesini sağlar.
  5. Beynin iki yarı küresi arasındaki iletişimi arttırarak, beynin işlemleme süresinin, algılama ve anlamasının hızlanmasını sağlar.
  6. Nefes alış-veriş ritimlerini değiştirerek kişinin rahatlamasını veya aktivasyonunun artmasını sağlar. Konuşma bozukluklarına (ör: kekemelik), dikkat eksikliğine ve hiperaktiviteye neden olan beyin dalgalarının alışkanlığını değiştirir.
  7. Kişinin kendisine olan öz saygısı ya da öz inancının değişmesini sağlar.

Comments

Loading...

Author

Author's Posts

Neuroplasticity

For decades, scientists thought that the adult human brain was static and unchan...

read more...

Related Articles

PECTUS EXCAVATUM (FUNNEL CHEST): NUSS TECHNIQUE

Pectus excavatum (PE), also known as “funnel chest”, is the most common congenit...

MEDISTCARE

WHO WE ARE ?

CARDIOVASCULAR SURGERY

All Surgeries for your Health...

​Nail Distruction Due To “Print Correction Fluid”

A healthy 3-year-old boy presented with a 2-weeks history of a well-circumscribe...