Sağlık Çalışanları ve Gece çalışması: İş sırasında ölüm ?


Diğerleri uyurken, çalışmak biz Tıp çalışanlarının hayatının bir parçasıdır ve sağlıksızdır. Son zamanlarda yapılan Amerika'da bir çalışma şunları vurgulamıştır: Gece çalışanlar kardiyovasküler hastalık ve akciğer kanseri için daha yüksek bir riske sahiptir. Bir uluslararası araştırma ekibi, prospektif randomize bir çalışma ile, gece vardiyalarının artmış mortalite ile ilişkili olup olmadığını araştırmışlardır.

Daha çok gece vardiyası daha yüksek risk

Yazarlar Nurses' Sağlık Çalışması'ndan verileri referans olarak almışlardır. Sonuçta: Gece vardiyası 5 yıldan fazladır yapanların genel ve kardiyovasküler tabanlı ölüm oranlarını arttırdığı ortaya çıkmıştır. Bu değişim en fazla,15 seneden daha fazla aralıklı gece vardiyası yapanlarda bulunmuştur. Gece vardiyası ile, kansere yakalananlarda mortalite yüksekliği arasında bir bağlantı saptanamamıştır. Bununla birlikte 15 yıldan çok gece vardiyası çalışanlar artmış akciğer kanser oranı bulunmaktadır. Bu sonuçların gece vardiyalarının sağlık ve hayat beklentisi üzerine zararlı etkilerinin erken kanıtları olduğunu Harvard Tıp Fakültesi'ndeki Prof. Eva S. Scherhammer söylemektedir.

NHS (Nurse Health Study) kohort 1976 dan beri vardır. Katılan hemşireler vardiyaları ile ilgili 1988 den beri görüşülmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar veya kanserden zarar görenleri çıkardıktan sonra, araştırmacılar 1988 ile 2010 arasında NHS deki verleri analiz etmişlerdir ve veriler 74.862 bayan çalışandan toplanmıştır. Gece hiç çalışmamış kadın çalışanlar ile karşılaştırıldığında en az 5 yıl gece vardiyası yapanlarda yaklaşık olarak %11 mortalite riski artışı saptanmıştır. Sigara, yaş, alkol tüketimi, fiziksel aktiviteler, BMI ve sosyo-ekonomik durum çalışmaya dahil edilmiştir.

İskemik kalp hastalıkları için daha fazla risk

Gece çalışmalarının kardiyovasküler mortalite riski üzerine etkisi anlamlı şekilde açıktır. Bu kadınlarda en az beş yıl gece vardiyası çalıştıktan sonra kontrol grubuna oranla, %19 daha fazla riski arttırken,15 yıldan fazla gece vardiyası yapanlarda %23 daha fazla riske sahiptir. Araştırmacılar en sık görülen kardiyovasküler hastalıklarda bunları incelemişlerdir. Kadınlar 5 seneden fazla gece vardiyası çalıştıklarında, iskemik kalp hastalıkları riskinin arttığını bulmuşlardır. 15 seneden fazla gece vardiyası çalışanlarda risk daha yüksektir. Ek bir incelemede gece vardiyası ile iskemik kalp hastalığı arasındaki ilişkiye etki etmeyen hipertansiyon, hiperkolesterinemi ve Tip 2 diabet gibi risk faktörleri çalışmaya alınmıştır.

Sirkadiyen ritmi kıran gece vardiyası ile iskemik kalp hastalığı arasındaki baglantı çeşitli biyolojik mekanizmaların temelinde açıklanabilmiştir. Bir degerlendirme makalesine göre, vardiya çalışması değişik fizyolojik etkilere sahiptir. Sinir sistemi aşırı aktive olur ve inflamatuar cevap ile yağ ve glukoz metabolizması değişikliklerinde artma meydana gelir. Sonuçta artmış bir arteriosklerozis oluşur.

Akciğer kanser riski artar

Genel olarak yazarlar kanser için mortalite riskinde artış bulamamışlardır. Bu yüzden araştırmacılar çalışma populasyonundaki 200 den fazla ölümü mikroskop altında incelemişlerdir. 15 seneden fazla gece vardiyası yapan kadınlarda akciğer kanseri riskinde ciddi şekilde artış olduğu bulunmuştur. Sigara içmek yazarlarca çalışmaya alınmış muhtemel bir değişkendir. Sigara içmeyenler göre riskte anlamlı şekilde yükseklik gözlenmektedir.

Kanser riskindeki artış melatonini de içine alan sirkadiyen sisteme etki eden antitümör etkisine yüklenmiştir. Antioksidan ve antiinflamtuar olarak etki eden immun yanıtı arttırmaktadır.

Direnç ve zayıflıkları: Çalışma boyutu ve çalışma peryoduna karşı veriler

Yazarlar çalışmanın birkaç zayıflıklarını (Limitasyon) belirtmişlerdir. İlk olarak vardiya bilgileri 1988 deki veri tabanından alınmış ve güncelleme yapılmamıştır. Buna ek olarak yazarlar verilerin yetersiz olduğunu dışlamamışlardır ve yazarlar gece vardiyasında çalışan hemşirelerin yeterli bilgilerini sağlayamamışlardır. Gece çalışması ile uyku eksikliği arasında ayrım yapmak için 6 ila 8 saat uyuyan kadınlarda verileri analiz etmişler; bu veriler çalışmada detaylı olarak gösterilmemiştir.

Çalışmanın güçlü olduğu noktalara bakıldığında yazarlar şunu belirtmişlerdir: Bu çalışma, gece çalışan vardiyacıların büyük kısmı ve uzun izlem periyodu ile dünyadaki en büyük prospektif kohort çalışmalardan birisidir. Buna ek olarak tüm çalışan katılımcılar hemşiredir ve değişik alanlarda çalışanların bu çalışmada olmaması, istatistiksel olarak tezat bir durum yaratmamıştır.

Yazarlara göre, bu çalışmaya rağmen, hala gece vardiyası hemşirelerinin çalışma programlarının ne yönde değiştirilebileceğinin söylenmesi imkansız. Gece vardiyası uzunluğu ve iş yoğunluğu, vardiya programları ve bireysel koşulların etkilerinin daha fazla araştırılması gerekmektedir. Sonuçlar kronotipten etkilenmiş olabilir. Bazı insanlar günlük aktifken bazıları gece aktiftir.

Kaynaklar

1) Total and Cause-Specific Mortality of U.S. Nurses Working Rotating Night Shifts. American Journal of Preventive Medizine. January 06, 2015


Comments

Loading...

Author

Orthopedics and Traumatology and 40 more

Author's Posts

New developed antibody - 3D Animation

Hybrid Medical Animation CD28 and CTLA-4, together with their ligands, B7-1 and...

read more...

Genetic Engineering and Diseases – Gene Drive & Malaria

We have the choice to attack one of our oldest enemies with genetic engineering....

read more...

A car mechanic invented a device for assisted vaginal delivery

More details: https://spinoff.com/odon Paper: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/a...

read more...

Immune Cells Eating Bacteria (Phagocytosis)

Special thanks: Animation by: Fusion Medial Animation (www.fusionanimation.co.u...

read more...

Related Articles