Çocuklarda Hiatus Hernisi


Çocuklarda Hiatus Hernisi'ne bağlı şikayetler, teşhis yöntemi ve cerrahi tedavisi.

B.Y., 14 aylık Erkek Çocuk.

ŞİKAYET: Uzun zamandan beri belirgin olan solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, sık öksürüklü üst solunum yolu enfeksiyonu, karın ağrısı, huzursuzluk, karından gurultu sesi gelmesi, gelişme geriliği ve kilo alamama nedeni ile dış başka bir sağlık merkezinde çekilen karın grefisinde karın üst kısmında diyafram üzerinde hava görülmesi nedeni ile hasta bana ismen yönlendirildi.

Hastanın yapılan FM. de:

ÖZGEÇMİŞ: Öz. yok

SOYGEÇMİŞ: öz. yok

SİSTEM SORGUSU: Tabii

FİZİK MUAYENE: Hastanın yapılan FM. de: AC de yaygın krepitan raller+, karın yumuşak, normal .

TEDAVİ PLANI: 2 yönlü AC gr. istendi. AC sağ altta atelektazik görünüm+. Diyafram ve diğer AC alanları normal olarak rapor edildi.

Çekilen Torakoabdominal CT. de: Hiatus hernisi tespit edildi. Daha sonra çekilen ÖMD grafisinde . Özofagusun alt kısmı dilate, özofaus alt ucu toraksa çıkıyor, midenin yarısı toraks boşluğu içinde olarak rapor edildi.

20.12.2014 2 e hiatus hernisi op. planlandı. ÜSYE nedeni ile op. ertelendi

29.12.2014 2 e hiatus hernisi op. planlandı ve Özofagusun alt kısmı abdomende olup arkasından mide fundusu sağa yukarı toraks içine doğru herniye olduğu izlendi. Hastaya Hiatus hernisi onarımı ve Nissen fundoplikasyonu operasyonu uygulandı. Hasta 12 saat sonra ağızdan sıvı beslenmeye başlandı. Ameliyattan 1 gün sonra belirgin sorunu olmayan hasta 2 gün taburcu edilmesi planlandı.

Resimler :

Ameliyat öncesi:


Ameliyat sonrası:

Resim – I : Hiatus Hernisi Onarımı .

Resim – II : Nissen Fundoplikasyonu.


Comments

Loading...

Author's Posts

WHAT IS PEDIATRIC SURGERY?

Pediatric surgery can be defined as “urological surgery, general surgery, gyneco...

read more...

Related Articles

PECTUS EXCAVATUM (FUNNEL CHEST): NUSS TECHNIQUE

Pectus excavatum (PE), also known as “funnel chest”, is the most common congenit...

Ophthalmology and Surgery

Cataract Surgery, Cornea and External Diseases, Macular Degeneration, Glaucoma, ...

​Face Aesthetics

Facial improving surgery adjusts and reshapes the everyday arrangements of the f...

PLASTIC SURGERY

PLASTIC SURGERY AND RECONSTRUCTION